Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Televizyonun Zararları İçin Alınması Gereken Tedbirler Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Televizyonun Zararları

a. Çocuğu yararlı etkinliklerden alıkoyabilir, onu edilginleştirir, yaratıcılıktan ve etkinlikten uzaklaştırır.
b. Çocukta tek tip değer yargıları geliştirilebilir.
c. Duygusal yönden güven içinde olmayan çocuklarda endişe ve korkular geliştirebilir. Onlarda sürekli korku içinde olma gibi davranışlar geliştirebilir.
d. ilkokul yıllarında kişiliklerinin biçimlendiği dönemde onlarda saldırganlık duyguları geliştirebilir.
e. A.B.D. de özellikle çocuklar arasında şişmanlık yaygındır. Bunun sebebi, TV karşısında saatlerce kıpırdamadan oturmak ve abur cubur yemektir.
f. TV'de gördükleri herşeyi gerçek olarak algılayabilirler.
g. Çocuklar, gerçekle gerçek olmayanı ayırdetmekte güçlük çekerler. Gözleri önünde olup bitenin bir oyun ya da temsil olduğunu bilmez, gerçek sanırlar. Süperman gibi uçmaya çalışırlar.

Televizyonun Zararlarına Örnekler

• Los Angeles'te bir hizmetçinin, evin 7 yaşındaki oğlunu pişmekte olan kuzu haşlamasına, dövülmüş cam serperken yakalaması ve çocuğun amacımn, TV. de gördüğü benzer bir olaydaki gibi, ev halkının ölüp ölmeyeceğini denemek olduğunu söylemesi.
• Boston'da 9 yaşında bir çocuğun, karnesindeki zayıfları en kestirme yoldan çözümlemek için öğretmenine yılbaşında zehirli çukulata göndermeyi babasına teklif etmesi ve sebep olarak, TV'da bu yoldan karısını öldüren bir adamın yakalanamadığını söylemesi.
• TV.'deki bir filmde, bir ıslah evindeki çocuk çetesi tarafından bir lehimci aletinin sapıyla gerçekleştirilen ırza geçme olayını izleyen 9-15 yaşlarındaki dört çocuğun, dört gün sonra, San Fransisco Plajlarından birinde iki küçük kıza, aynı şeyi bira şişeleriyle uygulamaları.
• Los Angeles'te iki çocuğun, Tv de izledikleri bir polisiye dizideki yöntemi kullanarak bir bankayı soymaya kalkmaları ve 15 kişiyi 7 saat rehin tutmaları.
• 1965 yeni yıl sabahında, New York'ta WNEW televizyonunda bir muppet şov sırasında, spikerin, sesini alçaltarak, "Babanız uyuyor mu? Uyuyorsa cebindeki cüzdanını açın, kimseye göstermeden üzerinde eski başkanların resimleri bulunan yeşil kağıtlardan bir kaç tane alın, bir zarfa koyup şu adrese yollayın," demesinin ertesi günü, spikerin Tv istasyonundaki adresine içinde dolarlar bulunan zarfların yağmaya başlaması, fakat sorumlularca farkına varılarak duruma el konulması.
 

Televizyonun Zararlarına Karşı Alınabilcek Tedbirler Nelerdir 

Çocuk, kitle iletişim araçlarının günlük ve anlık tatmini için kullanır. Toplumun modellerini öğrenmek için değil. Fakat bu arada bilinçsiz olarak bunları da öğrenmekte ve toplumsallaşmaktadır.

Ayrıca kitle iletişim-araçları, çocuğun eğitilmesi bakımından sadece eğitim amacıyla okullarda kullanılmaya başlamıştır.
 
Okul sistemlerince iletişim araçlarının eğitimsel imkânları uzun süre farkedilmiştir. Güldürü kitapları, tarih ve edebiyat öğretmek için yayınlandılar. Tamamen eğitimsel filmler yapıldı. Eğitimsel radyo, okul dışındaki doğa araştırmaları, edebiyat, tiyatro, coğrafya ve matematik dallarındaki uzmanları sınıfa getirmiştir. Sonra eğitimsel TV, eğitimsel radyonun yerini aldı. Böylece görsel eğitim alanı bir uzmanlık durumuna gelmiştir. Bu konularda öğretmenler kurslardan geçirilmektedir.
 
Ayrıca batıda gelişmiş ülkelerde görsel işitsel kitaplıklar oluşturulmuştur.
 
Eğitimcilerin tüm kitle iletişim araçları bakımından işlevi, bu araçlardaki programları ve yayınları eleştirmek ve seçmektir
 
Zararlı olanları çocuk yönünden eleştirmek, en uygun olanları ise çocuk için seçmektir.
 
Özellikle TV, yetişkin eğitiminde de yararlı olabilir. Onlara hem okuma yazma, hem mesleksel kurslar açısından yararlı olabilir. Ayrıca onların bilgi, görgülerini arttırmak, tutumlarım değiştirmek ve genel kültürlerini arttırmak açısından da oldukça yararlı oldukları bir gerçektir.
 
TV, ayrıca eğitimsel programlarında en yetenekli öğretmenlerden geniş kitlelerin yararlanmasını da sağlamaktadır. Radyo ve Televizyondaki eğitim yayınları, içeriğine göre
a) Temel eğitim,
b) Tamamlayıcı eğitim olarak gruplandırılabilir.
 
Temel eğitim türündeki eğitici yayınlarda, okullarda verilen eğitim verildiği gibi, bireye bazı beceriler, uğraşılar, bilgiler verilmesi de amaçlanır. Bu eğitim kapsamına okula giden öğrenciler girdiği gibi, okul dışındaki kişiler de girebilir. Bu eğitim türüne "Doğrudan eğitim" denir. Bu tür yayınlarda amaç, temel eğitimin eksikliğini gidermek, bu tür eğitimin etkinliğini arttırmaktır. Bu eğitimin kapsamında şu hususlara yer verilir.
 
I Bireyin düşünme ve iletişim yetenekleri: Okuma yazma, konuşma, dinleme, hesap yapma.
II Beceri kazandırma: El işi, ev işi, tarım, hayvancılık, inşaat vs.
III Çevre ve kişi sağlığı ile ilgili bilgiler.
IV Doğal sürecin ve fiziksel çevrenin bilinmesi ve anlaşılması ile ilgili bilgiler.
V Kişinin içinde yaşadığı evrenin, ekonomik ve toplumsal kurumları bilmesi, anlaması ile ilgili bilgiler.
VI Kişinin değer yargı ve insiyatifi ile yaşayabileceği modern bir evrene uyumunu sağlayan niteliklerin geliştirilmesi.
VII Ruhsal ve ahlâkî gelişimi, dinsel inanışların ve törenlerin toplum hayatına uygulamada davranışını kazandırma ile ilgili bilgiler,
 
Tamamlayıcı eğitim türünde ise kişiye haber ve genel kültür veren yayınlar girer. Yaygın eğitim de denilebilecek bu tür yayınlar, örgün eğitim yayınları dışında verilecek tüm eğitsel içerikli yayınları kapsar. Okul dışında bulunan herkese her konuda verilen yayındır.
 
Günümüzde pek çok ülkede yer alan eğitici yayınlar şunlardır:
 1. Köy yayınları — Kırsal kesimde yaşayanların eğitimine ilişkindir.  Onlara yararlı bilgi, beceri, yöntem ve teknikler benimsetilir.
 2. Çocuk yayınları — Örgün eğitim dışında çocukların toplumdan öğrenmeleri gereken bilgileri verir. Bu bilgiler çekici biçimde ses ve görüntü ile çocuklara sunulur.
 3. Gençlik yayınları — Gençlerin bugünkü ve yarınki hayatlarına hazırlanmalarında, toplumla bütünleşmede, beden ve ruh sağlıklarının geliştirilmesi, boş zamanların değerlendirilmesi, yayın yoluyla gençlere yol gösterilir. Sanat sevgisi, çağdaş dünya görüşü kazandırmak da diğer amaçlar arasındadır.
 4. Kadın yayınları — Kadımn eğitimi, aile, toplum içindeki görev ve sorumlulukları, kadın hakları, çocuk bakımı gibi konuları içerir.
 5. İşçi Yayınları — İşçi sorunlarım çözümlemek, sağlıklı bir üretimi gerçekleştirmeye yönelik programlardır.
 6. Genel Eğitim Yayınları — Sağlık, yabancı dil, ev ekonomisi, din ve ahlâk, trafik ,çevre kirliliği, el ve ev becerileri yetenekleri kazandırılması
 (Resim yapma, bahçe düzenleme, bakımı, müzik araçlarının tanıtılması, sporla ilgili çeşitli konular) gibi yayınlardır.

Televizyonun Zararları İçin Alınması Gereken Tedbirler Resimleri

Televizyonun Zararları İçin Alınması Gereken Tedbirler Sunumları

Televizyonun Zararları İçin Alınması Gereken Tedbirler Videoları

Televizyonun Zararları İçin Alınması Gereken Tedbirler Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Televizyonun Zararları İçin Alınması Gereken Tedbirler Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin